Inženýrská činnost

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

  1. Zajištění povolení o umístění stavby (UR) včetně zajištění veškerých potřebných stanovisek a rozhodnutí
  2. Zajištění stavebního povolení (SP) včetně zajištění veškerých potřebných stanovisek a rozhodnutí
  3. Zajištění povolení bouracích prací včetně zajištění veškerých potřebných stanovisek a rozhodnutí
  4. Autorský dozor investora (ADI)
  5. Technický dozor investora (TDI)