Projekční činnost

PROJEKČNÍ ČINNOST

 1. Studie proveditelnosti stavebních projektů
 2. Zastavovací studie stavebních projektů
 3. Průzkumné a přípravné práce pro realizaci projektů
 4. Pasportizace objektů
 5. Zpracování komplexní dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) nebo o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
 6. Zpracování komplexní dokumentace pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení (DSP), změněn stavby před dokončením
 7. Zpracování komplexní dokumentace pro zadání stavby (DZS)
 8. Zpracování komplexní dokumentace pro provádění stavby (DPS)
 9. Zpracování komplexní dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
 10. Zpracování komplexní dokumentace bouracích prací (DBP) 
 11. Zpracování rozpočtů staveb (RTS)
 12. Management projektu - harmonogram, cash flow