Rekonstrukce bytu

Bude mít vaše bydlení po rekonstrukci styl ?

Naše stavební společnost se mimo jinou svoji činnost věnuje i provádění rekonstrukce bytů a to ať již jeho jednotlivých částí tak i celku.

Rekonstrukce bytu je opět velmi široký pojem a dá se do něj zahrnout jednoduchá výměna dožitých materiálů, jako jsou podlahové krytina, obklady a dlažby, přes výměnu oken, dispoziční úpravy, řešení koupelen a sociálních zařízení až po rozsáhlé rekonstrukce se zásahem do staticky nosných částí domu, případně spojováním několika bytů do jednoho bytového celku.

Před zahájením rekonstrukce je potřeba si říci co se od rekonstrukce očekává a co jsme připraveni do ní investovat. Na základě těchto informací je nejlépe ve spolupráci se stavebním odborníkem navrhnout a odsouhlasit si možná řešení s dosazením cen za jednotlivé činnosti.

Pro základní rekonstrukci bytového jádra nepotřebujete ani povolení stavebního úřadu, ani statický výpočet. Pokud neměníte zásadně rozměry proti stávajícím a neprovádíte zásah do nosných konstrukcí domu, případně nevytváříte výrazně vyšší zatížení stropních konstrukcí oproti současnému stavu.

Je dobré si uvědomit, že rekonstrukce bytu se odehrává na poměrně malém a jasně omezeném prostoru s omezeným přístupem a možností skladování. Probíhají tu ovšem veškeré činnosti a odborné řemeslnické práce, jako na jakékoliv jiné stavbě. Proto je potřeba dbát zvýšeného důrazu na dobrou stavební a projekční připravenost, aby jednotlivé kroky byli dobře zkoordinovány a nedocházelo v průběhu prací ke zbytečným kolizím. Je nutné si uvědomit, že práce musí jít v jasně daném sledu, kdy každá profese a každý řemeslník musí udělat svůj díl práce na který navazuje práce toho druhého. K tomu je ještě potřeba dodržet technologické postupy jednotlivých činností a materiálů.

Pro rekonstrukci bytu potřebujete stavební povolení nebo ohlášení, pokud se v rámci této rekonstrukce musí řešit úpravy staticky nosných konstrukcí objektu.

Pokud se rozhodnete pro takovouto rekonstrukci a obrátíte se na naši společnost, rád se Vám budu osobně věnovat, poradím a doporučím možné varianty řešení, včetně jejich případných kladů a záporů pro danou situaci. Jsme schopni Vám nabídnout kompletní stavební servis, vč. vypracování potřebné projektové dokumentace a jednání se stavebním úřadem, stejně tak se však můžeme podílet jenom na dílčích pracích dle Vašeho zadání.